Kalamba Games

  Burning Diamonds

  burning-diamonds

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H96.2%
  Tuần59.65%
  tháng172.87%

  RTP

  96.85%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  40

  Tỷ lệ trúng%

  14%