Wazdan

Burning Reels

burning-reels

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H77.83%
Tuần87.8%
tháng64.09%

Hãy yên nghỉ

96.63%

Biến động

Sự biến động thấp

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

31.4%