Wazdan

Butterfly Lovers™

butterfly-lovers

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H77.38%
Tuần63.75%
tháng95.21%

Hãy yên nghỉ

96.16%

Cược tối thiểu - tối đa

0.1 - 10 mBTC

Biến động

Biến động trung bình cao

Tỷ lệ trúng%

22.01%

Butterfly Lovers™