Betsoft

  Caishens Arrival

  caishens-arrival

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H91.03%
  Tuần32.98%
  tháng77%

  RTP

  95.74%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  18.36%

  logo

  Caishens Arrival