Wazdan

Captain Shark™

captain-shark

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H95.22%

Hãy yên nghỉ

96.25%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

30.75%

Captain Shark™