Yggdrasil

Champions of Rome

champions-of-rome

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

Hãy yên nghỉ

96.4%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

22.64%

Champions of Rome