Hacksaw Gaming

  Chaos Crew

  chaos-crew

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H78.53%
  Tuần69.3%
  tháng95.85%

  RTP

  96.3%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  23%