Betsoft

  Chilli Pop

  chilli-pop

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H65.7%
  Tuần139.49%
  tháng98.03%

  RTP

  95.38%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  23.97%