Play'n Go

  Chinese New Year

  chinese-new-year

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H67.94%
  Tuần123.79%
  tháng94.83%

  RTP

  96.65%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  15

  Tỷ lệ trúng%

  41.15%

  logo

  Chinese New Year