Booming Games

Colossal Vikings

colossal-vikings

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

Hãy yên nghỉ

95.32%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

24.75%