Wazdan

  Corrida Romance Deluxe

  corrida-romance-deluxe

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H41.83%
  Tuần146.3%
  tháng146.3%

  RTP

  96.15%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  28.79%

  logo

  Corrida Romance Deluxe