NetEnt

Crab Trap

crab-trap

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H107.92%
Tuần69.59%
tháng65.71%

RTP

96.07%

Biến động

Biến động trung bình


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép