Play'n Go

Crazy Cows

crazy-cows

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H70.25%
Tuần105.29%
tháng122.34%

Hãy yên nghỉ

96.18%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

15

Tỷ lệ trúng%

25.84%