Play'n Go

Crazy Cows

crazy-cows

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H114.37%
Tuần114.55%
tháng114.87%

Hãy yên nghỉ

96.18%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

15

Tỷ lệ trúng%

25.84%