AvatarUX

  CritterPop

  critterpop

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H71.19%
  Tuần75.11%
  tháng78.98%

  RTP

  96.13%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.2 - 100 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  486