Kalamba Games

  Desert Gem

  desert-gem

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H48.94%
  Tuần119.91%
  tháng119.91%

  RTP

  95.84%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  1024

  Tỷ lệ trúng%

  30%