Kalamba Games

Desert Gem

desert-gem

Trò chơi này không có sẵn ở chế thử cho vui, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để chơi

Trạng thái trò chơi

24H71.89%
Tuần119.91%
tháng119.91%

Hãy yên nghỉ

92.9%

Cược tối thiểu - tối đa

0.088 - 4 mBTC

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

1024

Tỷ lệ trúng%

30%