Kalamba Games

Desert Gem

desert-gem

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H48.94%
Tuần119.91%
tháng119.91%

RTP

95.84%

Cược tối thiểu - tối đa

0.088 - 4 mBTC

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

1024

Tỷ lệ trúng%

30%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép