Red Tiger

  Devils Number

  devils-number

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H52.23%
  Tuần53.35%
  tháng64.41%

  RTP

  95.05%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  17.75%