Yggdrasil

Double Dragons

double-dragons

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H55.77%
Tuần105.13%
tháng81.81%

RTP

96.1%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

26%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép