Yggdrasil

Double Dragons

double-dragons

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

26%