Red Tiger

Dracula Awakening

dracula-awakening
1 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H45.57%
Tuần63.79%
tháng63.88%

Hãy yên nghỉ

95.72%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

40.1%

Dracula Awakening