Gameart

Dragon King

dragon-king

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H27.74%
Tuần97.21%
tháng98.53%

RTP

96.01%

Cược tối thiểu - tối đa

0.25 - 250 mBTC

Biến động

Sự biến động thấp

Thanh toán

50

Tỷ lệ trúng%

26.87%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép