Play'n Go

  Dragon Maiden

  dragon-maiden

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H36.21%
  Tuần68.3%
  tháng67.7%

  RTP

  96.49%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  243

  Tỷ lệ trúng%

  33.44%