Play'n Go

Dragon Maiden

dragon-maiden

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H81.48%
Tuần68.3%
tháng59.92%

Hãy yên nghỉ

96.49%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

243

Tỷ lệ trúng%

33.44%