Caleta

Dragon Rising

dragon-rising

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H71.71%
Tuần84.42%
tháng75.85%

RTP

96.09%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

50

Tỷ lệ trúng%

40.5%

Khách hàng thân thiết

Không bao gồm


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép