Caleta

  Dragon Rising

  dragon-rising

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H111.1%
  Tuần107%
  tháng109.38%

  RTP

  96.09%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  50

  Tỷ lệ trúng%

  40.5%

  Khách hàng thân thiết

  Không bao gồm