Caleta

Dragon Rising

dragon-rising
10 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H66.4%
Tuần70.46%
tháng89.07%

Hãy yên nghỉ

96.09%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

50

Tỷ lệ trúng%

40.5%