Caleta

Dragon Rising

dragon-rising

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H76.97%
Tuần106.12%
tháng107.31%

Hãy yên nghỉ

96.09%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

50

Tỷ lệ trúng%

40.5%