Play'n Go

  Dragon Ship

  dragon-ship

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H113.81%
  Tuần142.58%
  tháng108.33%

  RTP

  94.01%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  15

  Tỷ lệ trúng%

  22.88%