Red Tiger

Dragons Fire

dragons-fire
19 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H35.03%
Tuần35.94%
tháng22.38%

Hãy yên nghỉ

95.25%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

25.32%