Red Tiger

  Dragons Luck

  dragons-luck

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H60.4%
  Tuần91.28%
  tháng96.14%

  RTP

  95.07%

  Biến động

  Sự biến động thấp

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  11%