Yggdrasil

Dwarf Mine

dwarf-mine

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H57.39%
Tuần108.38%
tháng108.38%

Hãy yên nghỉ

96.8%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

1024

Tỷ lệ trúng%

20.67%