Yggdrasil

Dwarf Mine

dwarf-mine

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H69.88%
Tuần72.43%
tháng66.8%

Hãy yên nghỉ

96.8%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

1024

Tỷ lệ trúng%

20.67%