Quickspin

Dwarfs Gone Wild

dwarfs-gone-wild

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H120.37%
Tuần70.95%
tháng74.56%

Hãy yên nghỉ

96.38%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

26.32%

Dwarfs Gone Wild