Yggdrasil

Easter Island

easter-island

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H73.82%
Tuần89.04%
tháng88.77%

RTP

96.1%

Biến động

Sự biến động thấp

Thanh toán

27

Tỷ lệ trúng%

16%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép