Yggdrasil

Easter Island

easter-island

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H73.82%
Tuần89.04%
tháng88.77%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Sự biến động thấp

Thanh toán

27

Tỷ lệ trúng%

16%