Quickspin

Eastern Emeralds

eastern-emeralds

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H101.83%
Tuần122.37%
tháng117.8%

Hãy yên nghỉ

96.58%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

23.26%

Eastern Emeralds