Quickspin

  Eastern Emeralds

  eastern-emeralds

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H51.06%
  Tuần59.59%
  tháng95.71%

  RTP

  96.58%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  23.26%

  logo

  Eastern Emeralds