Pragmatic Play

  Extra Juicy

  extra-juicy

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H94.47%
  Tuần68.21%
  tháng64.68%

  RTP

  96.52%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  27%