Betsoft

  Fa-Fa Twins

  fa-fa-twins

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H54.77%
  Tuần104.2%
  tháng103.62%

  RTP

  95.29%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  243

  Tỷ lệ trúng%

  26.46%