Betsoft

Fa-Fa Twins

fa-fa-twins

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H111.21%
Tuần272.56%
tháng110.73%

Hãy yên nghỉ

95.29%

Cược tối thiểu - tối đa

0.5 - 125 mBTC

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

243

Tỷ lệ trúng%

26.46%