Push Gaming

  Fat Rabbit

  fat-rabbit

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H36.29%
  Tuần91.04%
  tháng145.09%

  RTP

  96.45%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  50

  Tỷ lệ trúng%

  24%