Betsoft

Fire & Steel

fire-and-steel

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H99.19%
Tuần76.4%
tháng76.4%

Hãy yên nghỉ

95.21%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

26.66%