Betsoft

  Fire & Steel

  fire-and-steel

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H119.35%
  Tuần76.4%
  tháng76.4%

  RTP

  95.21%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  26.66%