Wazdan

Fire Bird

fire-bird

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H68.67%
Tuần125.84%
tháng101.34%

Hãy yên nghỉ

96.05%

Biến động

Sự biến động thấp

Thanh toán

5

Tỷ lệ trúng%

6.31%