Play'n Go

  Firefly Frenzy

  firefly-frenzy

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H43.4%
  Tuần114.17%
  tháng49.24%

  RTP

  96.59%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  35.64%