Push Gaming

  Fish and Nudge

  fish-and-nudge

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H78.64%
  Tuần72.09%
  tháng48.51%

  RTP

  96.4%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 100 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20