Microgaming

Football Finals X UP

football-finals-x-up

Trò chơi này không có sẵn ở chế thử cho vui, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để chơi

1 Vỗ tay

Trạng thái trò chơi

24H50.36%
Tuần52.57%
tháng52.57%

Hãy yên nghỉ

96.47%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

33.71%

Football Finals X UP