Play'n Go

Fortune Teller

fortune-teller

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H114.82%
Tuần108.12%
tháng101.89%

Hãy yên nghỉ

94.17%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

38.76%