Wazdan

Fruit Mania Deluxe

fruit-mania-deluxe

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H80.78%
Tuần80.36%
tháng81.24%

Hãy yên nghỉ

96.59%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

18.21%

Khách hàng thân thiết

Không bao gồm

Fruit Mania Deluxe