Wazdan

Fruit Mania Deluxe

fruit-mania-deluxe

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H40.92%
Tuần80.36%
tháng72.48%

RTP

96.59%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

18.21%

Khách hàng thân thiết

Không bao gồm

Fruit Mania Deluxe


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép