Wazdan

Fruit Mania Deluxe

fruit-mania-deluxe

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H35.85%
Tuần96.33%
tháng96.33%

Hãy yên nghỉ

96.59%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

18.21%

Fruit Mania Deluxe