Betsoft

Fruit Zen

fruit-zen

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H78.96%
Tuần77.49%
tháng72.6%

Hãy yên nghỉ

95.96%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

15.58%