NetEnt

Funk Master

funk-master

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H112.42%
Tuần112.42%
tháng112.42%

RTP

96.04%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

27.76%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép