Yggdrasil

Gem Rocks

gem-rocks

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H119.19%
Tuần80.58%
tháng42.95%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

4096

Tỷ lệ trúng%

20%