gemix

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H77.59%
Tuần102.98%
tháng83.86%

Hãy yên nghỉ

96.83%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

1

Tỷ lệ trúng%

62.5%