gemix

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H86.89%
  Tuần86.47%
  tháng86.58%

  RTP

  96.83%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  1

  Tỷ lệ trúng%

  62.5%

  Khách hàng thân thiết

  Không bao gồm