Red Tiger

Genie Nights

genie-nights
4 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H22.5%
Tuần29.57%
tháng62.9%

Hãy yên nghỉ

95.76%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

5

Tỷ lệ trúng%

24.35%