Betsoft

  Genies Fortune

  genies-fortune

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H80%
  Tuần99.67%
  tháng68.25%

  RTP

  95.61%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  30