Betsoft

  Gladiator

  gladiator

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H91.97%

  RTP

  92.67%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  30