Betsoft

  Gold Canyon

  gold-canyon

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H68.94%
  Tuần103.74%
  tháng76.46%

  RTP

  96.13%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  37.07%