Betsoft

Gold Canyon

gold-canyon

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H68.94%
Tuần103.74%
tháng76.46%

RTP

96.13%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

37.07%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép