Betsoft

Gold Canyon

gold-canyon

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H76.28%
Tuần103.74%
tháng76.46%

Hãy yên nghỉ

96.13%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

37.07%