Play'n Go

Gold King

gold-king

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H53.7%
Tuần68.35%
tháng115.92%

Hãy yên nghỉ

96.53%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

40.65%