Play'n Go

Golden Colts

golden-colts

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H109.99%
Tuần61.91%
tháng90.18%

Hãy yên nghỉ

96.55%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

48.78%