Yggdrasil

Golden Fishtank

golden-fishtank

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H87.11%
Tuần159.17%
tháng101.93%

Hãy yên nghỉ

96.4%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

33.5%