Quickspin

  Golden Glyph

  golden-glyph

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H73.83%
  Tuần73.45%
  tháng88.78%

  RTP

  96.19%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Tỷ lệ trúng%

  37.04%